Category: Tin tức

Học tiếng pháp cơ bản (nombre)

Học tiếng pháp cơ bản (nombre)

Tiếng pháp cơ bản số trong tiếng pháp, tiếng pháp cơ bản. Số đếm là một bài quan trọng và cũng cần thường xuyên thực hành. Các bạn đừng vừa đọc số vừa dịch...