Category: Rao vặt

Xử lý nước thải một cách tối ưu.

Xử lý nước thải một cách tối ưu.

Trong quá trình sản xuất các công ty xí nghiệp thải một lượng nước thải rất lớn , cộng thêm một nguồn nước thải xinh hoạt của các hộ gia đình trong thành phố...